mandag 10. juni 2019

Mørk rutevinge

Norsk: Mørk rutevinge    English: False heath fritillary    Latin: Melitaea diamina
Mørk rutevinge gir et slående inntrykk når en får øye på den, med de små orange feltene mot den dypt mørke grunnfargen. Det er en mellomstor sommerfugl, vingespennet varierer mellom 3,5 og 4,5 cm.

Eksemplaret på bildet er en hann. Hunnen har litt flere flekker på bakvingen, og er litt mer gulaktig på undersiden.

De flyr i juni og juli. Larvene lever ofte på vendelrot.Mørk rutevinge har etter hvert blitt relativt sjelden i Norge. De finnes i spredte populasjoner sørøst i landet, ved indre Oslofjord og vestover til Telemark, noen steder i Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal. De trives på litt fuktige åpne områder, gjerne på beitemark. Gjengroing av disse har sikkert noe av skylden for tilbakegangen.
Denne er fotografert syd for Magnor, bare noen hundre meter fra svenskegrensen.

Ingen kommentarer: