lørdag 3. mai 2014

Vårblåvinge - Celastrina argiolus


Norsk: Vårblåvinge    Engelsk: Holly Blue     Latin: Celastrina argiolus  

Eksemplaret på bildet over er en hunn, de har store, mørke felter på oversiden av vingen.  Denne er fotografert på Liermoen rett sør for Kongsvinger.

Vårblåvingen er en ganske liten sommerfugl, vingespennet er vanligvis mellom 2,5 og 3 cm.  Ofte er den en av de første man ser om våren, den flyr allerde i april.   Helst holder den til i litt åpne skogområder.  Larvene lever på trollhegg.   Den er mest vanlig sør og øst i landet, men enkelte finnes også opp til Trøndelag.
Svarte prikker fordelt over undersiden av vingene .Dette er hannen

Øyekontakt
Og her er en annen hunn

Ingen kommentarer: