tirsdag 19. juni 2012

Seksflekket boddråpesvermer - Zygena filipendulae


Norsk: Seksflekket bloddråpesvermer    English: Six-spot Burnet     Latin: Zygenia filipendulae

Bloddråpesvermere er en egen familie, det finnes syv arter av den. Denne seksflekkede er ganske vanlig over store deler av landet.  En finner den gjerne på blomsterenger eller ved skogkanter, men også på karrige steder som på steinheller eller sand.
Larvene finnes på tiriltunge. Noen av disse overvintrer hele tre ganger før de går inn i puppestadiet.

De to øverste bildene her er tatt ved Lerot, vest i Värmland i Sverige


Her kan man kanskje snakke om en skjønn forening ...

Bakvingene er helt røde. Dette bildet er tatt ved Liermoen i Kongsvinger

Ingen kommentarer: