tirsdag 19. juni 2012

Fløyelringvinge - Erebia ligea
Norsk: Fløyelringvinge   English: Arran Brown     Latin: Erebia ligea

En av de mest vanlige dagsommerfugler i Norge.  Stort sett finnes den over hele landet, bortsett fra langs kysten helt i vest.  Den trives i høyden, og kan være tallrik i fjellet. Gjerne er den å se på enger og veikanter, eller på åpne sletter i skogen.  Da er det bjørkeskog den helst foretrekker.  
Vingespenn ca. 5 cm. Larvene lever på ulike gressarter.

Ingen kommentarer: