fredag 22. juni 2012

Neslesommerfugl - Nymphalis urticae


Norsk: Neslesommerfugl    English: Small Tortoiseshell     Latin: Nymphalis urticae

Vanlig, bortsett fra i midten og sørvest i landet.   Flere generasjoner i løpet av en sommer, hvor den siste overvintrer.  Dette fører til at man kan se dem hele den lyse årstiden. Den trives på lune steder, men også i fjellet. Helst er de å finne i nærheten av nesler, som også er føde for larvene. Vingespenn opp til 45 mm.


Ingen kommentarer: