onsdag 20. juni 2012

Sørgekåpe - Nymphalis antiopa

 

Norsk: Sørgekåpe    English: Camberwell Beauty (Mourning Cloak)    Latin:  Nymphalis antiopa

Stor sommerfugl med vingespenn opp til 75 mm.  Hunnen er størst.  Både nord og sør i Norge holder den seg mest i de østligste delene av landet, men den vandrer mye og tar seg også noen turer vestover.  Voksne individer overvintrer, og derfor er den en av de tidligste å se om våren.  Da er det gjerne sevje fra trærne som er næringskilde, senere nektar fra blomster og frukt.  Eggene festes på greiner hos løvtrær, og bladene fra disse blir larvenes føde.
 
 
 
To overvintrede som har fattet interesse for hverandre, tydeligvis med formering som motivasjon.  Dette er tidlig på våren, sist i mars, og fremdeles er det snøflekker i nærheten.  De har ingen tid å miste når det gjelder å sikre neste generasjon.
 
 
 


Ingen kommentarer: