fredag 22. juni 2012

Svartflekksmyger - Carterocephalus silvicola


Norsk: Svartflekksmyger    English: Northern Chequered Skipper    Latin: Carterocephalus silvicolus 

Vingespenn 24 - 30 mm  Sjelden, i østlige deler av landet nord til Troms.


Disse tre første bildene er en hunn.Denne fikk jeg øye på i et noe ubestemmelige grenselandet mellom hage og eng.  Da jeg kikket nærmere på bildene, trodde jeg  først det var en gulflekksmyger.  Etter hvert fant jeg ut at det gule båndet utenfor midten av framvingen er signifikant når det gjelder artsbestemmelse.  Det er ubrutt hos denne, og i følge nettsidene til  Naturhistorisk museum er det da en svartflekksmyger, hunn.  Uansett er det en fin liten sommerfugl, vingespennet er omtrent to og en halv centimeter.   Begge de nevnte smygerne er rødlistet, men denne er det likevel færrest av.  Den vesle tassen stilte seg villig opp som fotomodell en stund, før den smatt ned og gjemte seg i det høye gresset. 


Så hender det noen ganger at man finner bortgjemte juveler i sine fotomapper.  Jeg kikket gjennom noen gamle bilder av sommerfugler, og fant denne - og sannelig viser det seg at dette også er en svartflekksmyger, men dette er hannen!  Beklageligvis er bildet tatt med et kamera hvor dato og tid ikke ble angitt på bildene.  Det må være fire - fem år siden, men jeg husker heller ikke helt sikkert hvor jeg tok det.  Sannsynligvis var det på samme sted som de andre.

 Nye bilder, juni 2013

I fjor ble det til at jeg gjorde det jeg kunne, eller rettere sagt, lot være å gjøre et og annet som jeg ellers hadde gjort, som for eksempel å kutte ned bregner og småkratt noen enkelte steder, spesielt der det vi\okste hundegras.  Det var for at hunnen lettere skulle finne et sted å legge eggene sine.
Og sannelig, se hvem som kom flagrende mot meg over det likke engsykket.  Her er den igjen, en representant for årets genereasjon.  En hann denne gangen. 


Senere så jeg hann og hun sammen, lekende i spiralflukt oppad.  Det ser derfor ut til at nyere generasjoner er sikret. 1 kommentar:

TE-foto sa...

Knallfine bilder Rune :-)