tirsdag 9. juli 2013

Argusblåvinge



Norsk: Argusblåvinge     English: Silver-studded Blue     Latin: Plebeius argus

En nydelig liten sommerfugl, vingespennet er bare så vidt over 2 cm.  Legg merke til de de vakre blå/turkis prikkene inne i de svarte, bakerst på vingen.  Hos noen individer er disse grønne.  Hannen har ellers fiolblå overside, hunnens er brunaktig. 
De trives i åpne områder, på tørre lyngmoer eller åssider der det vokser gress.  De flyr i to generasjoner i løpet av en sommer.  Utbredt på Sør- og Østlandet, også i fjellet helt til 2000 meters høyde.
Denne er fotografert på Øyen i Storsjøen, Sør-Odal i Hedmark.



Jeg er ganske sikker på at disse bildene er av en argusblåvinge, selv om den kan være svært vanskelig å skille fra idasblåvingen.  Det sikreste kjennetegnet er en liten spore ved kneleddet på forbenet, denne mangler hos idasblåvingen.  Den er slik plassert at den ikke kom frem på disse bildene.  De var imidlertid flere individer sammen, og jeg fotograferte en annen rett etterpå som hadde denne sporen. (Se bildet under) Dessuten er det glidende overgang mellom svart og blått ytterst på vingene hos  argusblåvingehannen, slik som man ser på det øverste bildet.  Og til sist, det var nettopp i et typisk habitat for argusblåvingen de befant seg, en tørr og åpen åsside med litt gress.




Ingen kommentarer: