søndag 21. juni 2015

Frøyas perlemorvinge - Boloria Freija


Norsk: Frøyas perlemorvinge   English: Freija Fritillary   Latin: Boloria Freija


Øst i Jotunheimen, omtrent ved tregrensen i nærheten av Øvre Sjodalsvann fikk jeg øye på denne. De slitte bakvingene viser at har den hatt tøffe dager. Kanskje ikke underlig, når en tenker på hvordan vinteren holdt stand i år, og med stadige gjenvisitter i form av frost, snøvær og harde vinder.

Frøyas perlemorvinge holder til i fjelltrakter både sør og nord i landet, og noen ganger er den også å finne på torvmyrer i lavlandet østafjells. Vingespennet er rundt 4 cm.

Det var ikke rare bildet jeg fikk av undersiden av vingen, da den fant på å gjemme seg nede i lyngen.  Likevel ble det nok til å se det mørke sikksakk-båndet som er typisk for denne. 
Larvene lever av molte, blokkebær (skinntryte), rypebær, tranbær og hvitlyng. Disse overlever vinteren, utrolig nok, og forpupper seg om våren. Sesongen med barmark i fjellet er kort, enkelte steder bare en måned. Likevel er det et rikt plante - og insektliv.

Ingen kommentarer: