torsdag 6. august 2015

Timoteismyger - Thymelicus lineola

Norsk: Timoteismyger     English: Essex Skipper    Latin: Thymelicus lineola
Denne er relativt sjelden i Norge, men finnes i sørlige deler av Buskerud, samt litt av Vestfold og Oppland. I nesten hundre år lot den til å være helt forsvunnet fra vår fauna, men dukket opp igjen på 1970 - tallet.  Denne er imidlertid fotografert rett over grensen til Sverige, ved Lerot i Vestre Värmland.

Timoteismygeren er en liten sommerfugl, vingespennet er rundt 2,5 centimeter. Den ligner litt på engsmyger, men mangler det mørke båndet over forvingen. Dessuten er den svært lik okersmyger, men denne holder til lenger sør i Europa.

Svermetid er i juli og august. Larvene lever på timotei og andre gressarter.


Okerfarget på undersiden av vingene.
Kraftig bygget kropp og med stort, bredt hode er karakteristisk for smygerne generelt. 

Ingen kommentarer: