søndag 3. juli 2016

Myrgulvinge - Colias palaeno

Norsk: Myrgulvinge   English: Moorland Clouded Yellow    Latin: Colias palaeno

Myrgulvingen er ganske vanlig i søndre og nordre del av Norge, mer sjelden midt i landet og i vest.
Oversiden på vingene er hvit med sorte kanter hos hunnen, hos hannen er de gule og sorte. Helt ytterst har vingene hos begge kjønn en smal rød stripe.Som navnet sier, så finnes den helst på myrer. Denne ble imidlertid fotografert på en relativt tørr blomstereng, langt unna nærmeste myr. Dette er fordi de noen ganger legger ut på vandring for å finne blomster og næring.

Larvene lever på blokkbær.  Flygetiden er mellom juni og august. vingespennet er rundt 5 cm

Ingen kommentarer: