torsdag 6. juli 2017

Heroringvinge - Coenonympha hero

Norsk: Heroringvinge   Latin:  Coenonympha hero   English: Scarce Heath 

En relativt liten ringvinge, vingespennet varierer mellom 2,5 og 3,5 cm.  Den sitter alltid med vingene slått sammen. Derfor er det vanskelig å få bilde av oversiden, som er rødbrun og med synlige ringer i ytterkant.

Den er på vingene i juni og juli.  Larvene lever på gress.

Heroringvingen finnes bare noen få steder i Skandinavia, og ellers spredte bestander i Sentral-Europa og Asia. Den er i tilbakegang over alt, og helt utryddet i noen land. I Norge er den fredet, og rødlistet som sterkt truet. Bestanden her er lokalisert rundt nordre del av Oslofjorden, og litt østover derfra.

Ekemplaret på bildet er fotografert i Eidskog, tett opp til svenskegrensen.

Ingen kommentarer: