lørdag 26. august 2017

Tiriltungesmalmott

Norsk: Tiriltungesmalmott   English: Rosy-striped Knot-horn   Latin: Oncocera semirubella
Tiriltungesmalmotten er observert bare noen få steder i landet: I indre Sogn, ved Arendal og nær Oslo.  Dette eksemplaret er imidlertid fotografert ved Magnor i Hedmark. Det var på et nedlagt sagområde med litt sparsom vegetasjon, mest pionerplanter. Nettopp på slike litt tørre steder er det tiriltungesmalmotten trives.
Både gjengroing og moderne jordbruk blir dermed en trussel mot arten, som er rødlistet som sårbar.
Vingespennet på denne vakre og morsomme sommerfugen er opp til 30 mm.

Ingen kommentarer: